Historien

Villa Haugen var en del av Grøtøy gamle handelssted i Steigen, Nordland. Handelsstedet ble etablert i 1690 og var regnet som et av de viktigste og mest innflytelsesrike handelssted i Nordland frem til det gikk konkurs i 1923.

I 1896 døde Arnt Schøning – daværende handelsmann. Hans kone Arentine Schøning drev deretter handelsstedet sammen med hennes avdødes mann bror og hennes sønn Arne Schøning frem til 1912, hvor sistnevnte tok over som ny handelsherre og flyttet inn i hovedhuset. Etter at det såkalte Telegrafhuset brant ned i 1907, initierte Arne Schøning byggingen av Villa Haugen som stod ferdig i 1908. Da han og hans familie flyttet inn i hovedhuset flyttet Arentine Schøning inn i Villa Haugen. Her bodde hun frem til sin død i 1941.

Etter konkursen i 1923 ble deler av Grøtøy handelssted solgt, revet og brukt som byggematerialer andre steder. For eksempel ble Manshausenbrygga (Nord-Norges daværende største trehus med en lengde på 63 meter og høyde på 11 meter) brukt til å bygge ny kai i Bodø. Samme skjebne fikk Villa Haugen etter krigen. Huset ble i 1948 revet og flyttet til Badderen i Troms hvor det ble brukt til bygging av et nytt hus – dog i en noe annen form.

I 50 år frem til 1998 var det kun grunnmuren av Villa Haugen som kunne ses. I ulike kartdatabaser ble den i mange år omtalt som en ”ruin”. Men mellom 1998 til 2000 ble huset gjenoppbygd på den gamle grunnmuren basert på de originale arkitekttegningene som fantes i Nasjonalarkivet (Arkivverket). En kopi av disse finnes i en av stuene i dagens hus.

Villa Haugen ble overtatt av dagens eiere i 2014 og omdannet til et Boutique hotell i 2016. Huset har siden gjennomgått store oppgraderinger for å få frem tidligere storhet og noe av den “glamorøse” følelsen som huset hadde tidlig på 1920 tallet. Blant annet er det bygget fem nye bad, kjøpt inn nytt interiør, oppgradert uteareal, mm. Det arbeides for tiden med å utvide overnattingskapasiteten til 16 sengeplasser. Dette skal gjøres ved å bygge tre nye hytter samt et servicebygg med et nytt moderne kjøkken (ferdigstilt i 2020). Tanken er at alt skal være på plass i løpet av 2023/24.

Grøtøy Gamle Handelssted

Villa Haugen – opprinnelig Villa Haagen – huset på haugen.