w

Historien

Villa Haugen var en del av Grøtøy gamle handelssted i Steigen, Nordland. Handelsstedet ble etablert i 1690 og var regnet som et av de viktigste og mest innflytelsesrike handelssted i Nordland frem til det gikk konkurs i 1923.

I 1896 døde Arnt Schøning – daværende handelsmann. Hans kone Arentine Schøning drev deretter handelsstedet sammen med hennes avdødes mann bror og hennes sønn Arne Schøning frem til 1912, hvor sistnevnte tok over som ny handelsherre og flyttet inn i hovedhuset. I mellomtiden initierte Arne Schøning byggingen av Villa Haugen som stod ferdig i 1908. Da han og hans familie flyttet inn i hovedhuset flyttet Arentine Schøning inn i Villa Haugen. Her bodde hun frem til sin død i 1941.

Etter konkursen i 1923 ble deler av Grøtøy handelssted solgt, revet og brukt som byggematerialer andre steder. For eksempel ble Manshausenbrygga (Nord-Norges daværende største trehus med en lengde på 63 meter og høyde på 11 meter) brukt til å bygge ny kai i Bodø. Samme skjebne fikk Villa Haugen etter krigen. Huset ble i 1948 revet og flyttet til Badderen i Troms hvor det ble brukt til bygging av et nytt hus. Det sies at dette huset fortsatt eksisterer – dog i en noe annen form.

I 50 år frem til 1998 var det kun grunnmuren av Villa Haugen som kunne ses. I ulike kartdatabaser ble den i mange år omtalt som en ”ruin”. Men i 1998 til 2000 ble huset gjenoppbygd på den gamle grunnmuren basert på de originale arkitekttegningene som fantes i Nasjonalarkivet (Arkivverket). En kopi av disse finnes i en av stuene i dagens hus.

Villa Haugen ble overtatt av dagens eiere i 2014 og omdannet til et Boutique hotell i 2016. Huset har siden gjennomgått store oppgraderinger for å få frem tidligere storhet og noe av den “glamorøse” følelsen som huset hadde tidlig på 1920 tallet. Blant annet er det bygget fem nye bad, kjøpt inn nytt interiør, oppgradert uteareal, mm. Det arbeides nå med å utarbeide en reguleringsplan for resterende del av tomten – slik at det blir mulig å doble dagens overnattingskapasitet fra 10 til 18-20 gjester. Dette gjøres ved å bygge tre nye sjøhus i gammel stil samt et helt nytt moderne kjøkken også det i en egen bygning i gammel stil. Tanken er at alt skal være på plass i løpet av våren 2019,

19.09.201611:58 jomabi@lyse.net

Grøtøy Gamle Handelssted

Villa Haugen – opprinnelig Villa Haagen – huset på haugen.