Velkommen i 2021

VI HAR NETTOPP LAGT BAK OSS 2020 - ET ÅR SOM PÅ MANGE MÅTER BLE VELDIG SPESIELT. I MARS SÅ DET UT SOM OM VI KUNNE SE LANGT ETTER GJESTER - FOR SÅ Å VÆRE FULLBOOKET STORE DELER AV SOMMEREN. SAMLET SETT BLE DERMED 2020 VÅRT BESTE ÅR SÅ LANGT - DRIFTSMESSIG SÅ VEL SOM ØKONOMISK.

VI HAR I LØPET AV 2020 UTVIDET OG OPPGRADERT VÅR OVERNATTINGSKAPASITET, SLIK AT VI NÅ KAN TILBY 8 ROM, HVORAV 2 LEILIGHETER, I TILLEGG HAR VI BYGGET ET HELT NYTT MODERNE KJØKKEN MED TILHØRENDE SERVERINGSFASILITETER.

NÅ ØNSKER VI BÅDE GAMLE OG NYE GJESTER VELKOMMEN I 2021. DERE KAN BESTILLE VIA VÅR HJEMMESIDE (SE EGEN FANE OVENFOR) ELLER VIA DE HISTORISKE HOTELL OG RESTAURANTER SIN HJEMMESIDE.

MAN KAN OGSÅ TA DIREKTE KONTAKT PÅ post@villahaugen.com ELLER PÅ MOBIL 907 59 282.

19.09.201611:07 jomabi@lyse.net