Priser og Betingelser

Nedenfor kan du/dere finne en oversikt over de standard priser og betingelser som gjelder for Villa Haugen. Ved lengre opphold og for grupper større enn 6 personer, gjelder egne priser og betingelser.

For mer informasjon - kontakt oss på t post@villahaugen.com.

28.06.201913:33 jomabi@lyse.net

Mat og Drikke

Overnatting

Aktiviteter

Tove Idland
Karoline Pettersen